Project CCO:

Ontwikkeling en inpassing van compacte opslag- en conversietechnieken voor beschikbare warmte en koude in de bestaande bouw. 

Doel: Het onderzoeken van het concept voor het inzetten en uitwisselen van structurele/incidentele warmtebronnen, zoals industriële restwarmte, geothermiebronnen, warmte uit zonnecollectoren of overschotten aan duurzame elektriciteit die omgezet wordt naar warmte, in de gebouwde omgeving. De uiteindelijke schaalgrootte voor industriële restwarmte ligt in de orde grootte van 100 - 1000 GJ/unit opslag en een vermogensdichtheid van 50 – 100 kW/GJ opslag. Concrete doelen zijn hierbij: 1) Literatuurstudie 2) Proof of Concept (experimenteel).

Onderbouwing: Restwarmte is een groot potentieel, er heerst overschot. Met flexibele methoden van warmteopslag en transport (batch-benadering) met minimale verliezen kan een schaalbaar, inzetbaar alternatief voor warmteleidingen voor gebruik in de GO ontwikkeld worden. In een aanpalend project (“Marktrijp ontwikkelen van varende warmte”) wordt reeds PCM-toepassing onderzocht op een schaalgrootte van circa 800 – 1000 GJ/transportunit. Dit werkpakket onderzoekt de mogelijkheid van TCM voor transportdoeleinden, met mogelijk hogere compactheid en lagere verliezen.

logo 0009 DWA