Project CCO:

Ontwikkeling en inpassing van compacte opslag- en conversietechnieken voor beschikbare warmte en koude in de bestaande bouw. 

De consortiumpartijen werken samen en delen kennis om gezamenlijk een technologie- en marktvisie op te stellen. De visie beschrijft de te verwachten technologische prestatie-eisen die gelden voor oplossingen voor systemen voor conversie en opslag van warmte- en koude. Voorbeelden van belangrijke parameters zijn: compactheid van systemen, vormvrijheid (inpasbaarheid in muurdelen), temperatuurniveaus, warmte/koude debiet voor opname en afgifte, stabiliteit van het proces, noodzaak voor onderhoud en daarmee de kostprijs voor de consument.

Downloads

Brochure Roadmap Compacte Conversie en Opslag

Onderlegger TCM Roadmap CCO

Onderlegger Magnetocal Warmtepomp Roadmap CCO

Onderlegger Roadmap PCM

logo 0000 Alliander